Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1

Drukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prezes Spółdzielni Socjalnej "RAZEM" zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 14 000 euro na

Zakup dwóch nowych kosiarek samojezdnych (traktor) do koszenia trawy dla Spółdzielni Socjalnej "RAZEM"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej w ramach projektu "Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pdf Pobierz treść Zaproszenia.

word Pobierz Formularz Ofertowy.


pdf Pobierz treść Ogłoszenia o rozstrzygnięciu.

You are here