^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Dbajmy o przepusty i zjazdy
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Dbajmy o przepusty i zjazdy

Data powstania: 2019-06-11 13:26
Data modyfikacji: 2019-06-11 13:27
Wytworzył: Tomasz Ortyl - Kierownik Referatu Inwestycji i Zarządzania Mieniem Gminnym

Gmina Mielec mając na względzie porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz terenów do nich przyległych, w związku z powtarzającymi się w ostatnich latach gwałtownymi i intensywnymi opadami deszczu informuje:

 

 1. zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że czyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji;
 2. rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego, dlatego też przy drogach powiatowych i gminnych  są to rowy niejednokrotnie odparowujące. Zgodnie z art. 39 w/w ustawy zabrania się odprowadzania wód opadowych z posesji, pól, łąk czy lasów do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Wszystkie próby odprowadzenia wód innych niż opadowych pochodzących z pasa drogowego do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi;
 3. do odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt.
 4. utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod drogą należy do zarządcy drogi.
 5. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązku właścicieli nieruchomości należy utrzymywanie czystości i porządku na chodnikach przylegających do nieruchomości.

Intensywne opady atmosferyczne przy niedrożnych przepustach powodować mogą lokalne podtopienia czego doświadczyliśmy w miesiącu maju. Pomimo drożnych rowów w niektórych miejscach odwodnienie nie jest sprawne przez w pełni zamulone przepusty. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że średnica przepustu jest zbyt mała, co nie tylko utrudnia sprawny spływ wody ale powoduje szybkie i łatwe zatykanie się przepustów. Przypominamy, że wszelkie zjazdy z dróg na posesje powinny być uzgadniane z zarządcami dróg, którzy w stosownym zezwoleniu określą parametry przepustu pod zjazdem


W związku z powyższymi obowiązkami prosimy o dokonanie w trybie pilnym przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje działki. W przypadku nie wywiązania się właścicieli posesji z obowiązku właściwego utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy (w przypadku kolejnych zagrożeń) będą rozbierane przez służby drogowe, a kosztami robót obciążony zostanie właściciel lub użytkownik działki, do której zjazd jest wykonany. 

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 588 

Galeria zdjęć:


 • Zdjęcie przepustu
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2019 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl