^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Data powstania: 2017-03-30 15:28
Data modyfikacji: 2017-03-30 15:31
Wytworzył: Ewelina Gawryś

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2017 rok jest kontynuacją działań realizowanych przez Gminę Mielec w oparciu o Ustawę o wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi z dnia  26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami, która  określa następujące zadania dla Gminy:

 1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu;
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 6. pomoc społeczna osobom i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Powyższe zadania realizowane są w postaci GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w GMINIE MIELEC, stanowiącego integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2017 rok

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 1349
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl