Nagranie
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
z dnia 7 października 2013 r.

Wola Mielecka