^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Informacja dla osób planujących wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Mielec
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Informacja dla osób planujących wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Mielec

Data powstania: 2017-01-12 13:03
Data modyfikacji: 2017-01-12 13:08
Wytworzył: Dariusz Gustaw

Aby wykonać podłączenie istniejącego lub projektowanego budynku do gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej należy:

 1. Uzyskać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielcu (GZGK) ul. Głowackiego 5, pok. nr 14 lub 15  „Warunki Docelowe  Przyłączenia” do gminnych sieci wod.-kan.
 2. Zlecić wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy uprawnionemu projektantowi.
 3. Zgłosić do GZGK w Mielcu zamiar wykonania przyłącza co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem prac w terenie, w celu  zapewnienia nadzoru przez pracowników GZGK nad wykonaniem i włączeniem przyłącza do sieci.
 4. Wykonać przyłącze zgodnie z dokumentacją projektową pod nadzorem pracownika GZGK w Mielcu.
 5. Otwór włączenia rury przyłącza kanalizacyjnego do betonowej studzienki rewizyjnej wykonać bezwzględnie specjalistycznym sprzętem wiertniczym (wiertnicą do otworów). Podłączenie do studzienki z tworzywa sztucznego wykonać z użyciem uszczelki gumowej. Niedozwolone jest uszczelnianie otworów montażowych pianką poliuretanową.
 6. Wypełnić z wykonawcą i przedstawicielem GZGK protokół odbioru robót.
 7. Zlecić uprawnionemu geodecie sporządzenie mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza.
 8. Dopełnić formalności związanych z zakończeniem budowy, tj. przekazać do GZGK protokół odbioru robót oraz mapę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zawrzeć z GZGK umowę o dostawę wody i odbiór ścieków.

 

Uwaga:
Inwestor wykonujący przyłącze, odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas prac np.: uszkodzenie istniejącej, podziemnej infrastruktury technicznej (rurociągi, kable energetyczne, kable teletechniczne, itp.) oraz straty poniesione z tego powodu przez innych odbiorców wody, gazu, energii elektrycznej  lub użytkowników kanalizacji.

GZGK w Mielcu
tel. 17 773 3256
17 773 3257

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 473
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl