^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2015
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2015

Data powstania: 2016-02-16 11:12
Data modyfikacji: 2016-02-16 11:24

 

 KLIKNIJ W PONIŻSZY OBRAZEK I POBIERZ PREZENTACJE ZE ZDJĘCIAMI!

 

Zestawienie działań inwestycyjnych realizowanych na terenie 13 sołectw Gminy Mielec w 2015 roku.

Rodzaj działania inwestycyjnego

Wartość zadania

Źródło finansowania

Budowa chodników przy drogach powiatowych

miejscowość Złotniki - 300 m

810 901,23

Gmina Mielec 400 000,00

Powiat Mielecki 410 901,23

miejscowość Wola Mielecka- 460 m

miejscowość Podleszany - 430 m

miejscowość Książnice - 610 m

Remont cząstkowy placów i dróg gminnych kruszywem na terenie Gminy Mielec

Droga gminna Chorzelów - (dz. ewid. 231/11),

117 397,26

Gmina Mielec

Droga gminna Chorzelów - w stronę lotniska (dz. ewid. 1310),

Droga gminna Chorzelów - przy torach (dz. ewid. 1431, 1447, 1429/2),

Droga gminna Chorzelów - o (dz. ewid. 103, 98/23),

Droga gminna Chorzelów - (dz. ewid. 1798),

Droga gminna Chorzelów –(dz. ewid. 98/23), /działki/,

Droga gminna Chorzelów /k. cmentarza/,

Droga gminna Trześń - Wiry dokończenie (dz. ewid. 587),

Droga gminna Trześń – (dz. ewid. 813),

Droga gminna Trześń – (dz. nr ewid. 679, 932/17),

Droga gminna Rydzów – za kościołem w kierunku lasu (dz. ewid. 1048),

Droga gminna Rydzów – w kierunku Grzybowa (dz. ewid. 1020),

Droga gminna Rydzów (Zalesie) – Tarnowiec I (Rydzów dz. ewid. 1133, 1234),

Droga gminna Podleszany – Wólka Książnicka (dz. ewid. 1896, 1033),

Droga gminna Podleszany - wał - Szkoła (dz. ewid. 367),

Droga gminna Podleszany /Tarnowiec/ - Wólka Książnicka (dz. ewid. 1897 Podleszany, dz. ewid. 1117 Książnice),

Droga gminna graniczna Wola Mielecka – Podleszany (dz. ewid. 1350/2),

Droga gminna tzw. granica Wola Mielecka – Rzędzianowice,

Droga gminna nr 103 429 Wola Mielecka /ścieżka/,

Droga gminna nr 103 427 Wola Mielecka /do osiedla/,

Droga gminna Wola Mielecka /do osiedla od wojewódzkiej/,

Droga gminna Wola Mielecka /stolarnia/,

Droga gminna Wola Mielecka – w kierunku Komosu (dz. ewid. 1407),

Droga gminna Rzędzianowice – (dz. ewid. 1063/1),

Droga gminna Rzędzianowice – Wola Mielecka – graniczna w kierunku wału (dz. ewid. 661/10),

Droga gminna Rzędzianowice OSP (dz. ewid. 1133),

Droga gminna Rzędzianowice dz. ewid. 302/1 (za Kościołem w kierunku wału),

Droga gminna nr 103 433 Rzędzianowice /ujęcie wody/,

Droga gminna Boża Wola - Kąty (dz. ewid. 320),

Droga gminna Chrząstów - (dz. ewid. 1082/2),

Droga gminna Chrząstów - (dz. ewid. 1071/2),

Droga gminna Chrząstów - (dz. ewid. 1064),

Droga gminna Chrząstów - (dz. ewid. 487/4),

Droga gminna Złotniki - (dz. ewid. 107),

Droga gminna Szydłowiec - (dz. ewid. 251/1),

sołectwo Rzędzianowice

Wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rzędzianowice.

113 875,94

Gmina Mielec - 52 572,94

Dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 61 303,00

Przebudowa części budynku usługowo-dydaktycznego i jej zmiana sposobu użytkowania na przedszkole.

94 136,54

Gmina Mielec

Modernizacja pomieszczeń ośrodka zdrowia zlokalizowanego w budynku komunalnym w m. Rzędzianowice.

32 886,13

Gmina Mielec – 22 886,13

Dotacja Podkarpacki Program Odnowy Wsi – 10 000,00

Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w m. Rzędzianowice.

25 830,00

Gmina Mielec

Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku komunalnego w m. Rzędzianowice.

3 075,00

Gmina Mielec

Remont drogi gminnej dz. ewid. 656 w miejscowości Rzędzianowice na odcinku 200mb – prace obejmowały dostarczenie i wbudowanie żużla w ilości 60ton            

2 214,00

Gmina Mielec

Przebudowa drogi gminnej Nr 103 435 Rzędzianowice /Kościół - SKR/ o dł. 540 mb.

149 705,71

Gmina Mielec – 34 069,71

Promesa z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 114 736,00

Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzędzianowice o dł. 820 mb.

59 724,00

Gmina Mielec – 20 673,94

Dotacja Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 88 000,00

Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Rzędzianowice o dł. 700 mb.

48 949,94

Rozbudowa wodociągu w miejscowości Rzędzianowice -   Ø 90 o dł. 70,5 mb.

7 900,00

Gmina Mielec

Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej do istniejącej gminnej pompowni ścieków.

26 050,00

Gmina Mielec

Rozbudowa placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych w m. Rzędzianowice.

21 410,61

Gmina Mielec

Wykonanie aktualizacji projektu „Budowa hali sportowej z zapleczem oraz przedszkola przy Szkole Podstawowej w Rzędzianowicach.

18 500,00

Gmina Mielec

Zakup i dostawa sprzętu do gry w piłkę siatkową na obiekt rekreacyjno – rehabilitacyjny w m. Rzędzianowice.

2 050,01

Gmina Mielec

Wykonanie remontu obiektu komunalnego LKS we wsi Rzędzianowice.

1 600,00

Gmina Mielec

sołectwo Wola Mielecka

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Mielecka etap II.

1 722 726,15

Gmina Mielec – 1 018 481,15

Dotacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 704 245,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Mielecka (Holandpol) o dł. 1850 m.

361 737,44

Gmina Mielec – 171 851,44

Promesa z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 188 886,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Mielecka (Komos) o dł. 180 m.

56 757,74

Gmina Mielec

Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej w m. Wola Mielecka.

3 000,00

Gmina Mielec

Wykonanie remontu drogi gminnej na terenie tzw. granica Wola Mielecka - Rzędzianowice na terenie wsi Wola Mielecka.

1 386,21

Gmina Mielec

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Mielecka - o dł. 418 mb.

50 021,49

Gmina Mielec

Zakup i montaż wiaty przystankowej dla miejscowości Wola Mielecka.

4 991,09

Gmina Mielec

sołectwo Trześń

Remont i zabezpieczenie lewej skarpy rowu Światowiec w m. Trześń - 560 mb.

70 000,00

Gmina Mielec – 60 000,00

Miasto Mielec – 10 000,00

Zakup i montaż studni zaworowych dla miejscowości Trześń celem umożliwienie przyłączenia budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnej - 6 szt.

62 960,14

Gmina Mielec

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trześń o dł. 68 m średnica 200 PCV.

9 011,42

Gmina Mielec

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku komunalnego – w m. Trześń.

5 500,00

Gmina Mielec

Wykonanie rozdzielenia gazowej instalacji wewnętrznej w budynku komunalnym w m. Trześń.

3 600,00

Gmina Mielec

Rozbudowa placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych w m. Trześń.

24 101,85

Gmina Mielec

Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Trześni.

10 999,55

Gmina Mielec

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w m. Trześń.

11 993,00

Gmina Mielec

Zakup i dostawa sprzętu do gry w piłkę siatkową na obiekt rekreacyjno – rehabilitacyjny w m. Trześń.

2 050,01

Gmina Mielec

Wykonanie ogrodzenia gminnej pompowni ścieków w m. Trześń.

1 230,00

Gmina Mielec

Udrożnienie rowu odwadniającego w miejscowości Trześń.

4 999,70

Gmina Mielec

Remont drogi powiatowej Grochowe II - Trześń - Mielec w miejscowościach Trześń i Mielec o łącznej długości 3,8 km.

955 489,50

Powiat Mielecki – 205 589,50

Promesa z Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 749 900,00

sołectwo Chorzelów

Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Chorzelów dz. ew. nr 213.

7 700,00

Gmina Mielec

Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w m. Chorzelów.

79 950,00

Gmina Mielec

Zakup, transport i montaż wiat przystankowych dla m. Chorzelów (przebudowa peronów przystankowych wraz z zakupem i montażem wiat przystankowych).

10 042,49

Gmina Mielec

Przebudowa 3 dróg wewnętrznych polegająca na odwodnieniu, zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury oraz utwardzeniu pasa drogowego w m. Chorzelów - etap I.

47 257,56

Gmina Mielec

Remont drogi gminnej nr 103 404 Chorzelów przez wieś o dł. 720m.

131 629,68

Gmina Mielec

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzelów -   dł. 242 mb.

16 435,60

Gmina Mielec

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chorzelów - dł. 125 mb.

16 268,16

 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej (kolektor deszczowy) w m. Chorzelów.

178 391,64

Gmina Mielec

Rozbudowa placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych w m. Chorzelów.

6 522,69

Gmina Mielec

Zakup i dostawa sprzętu do gry w piłkę siatkową na obiekt rekreacyjno – rehabilitacyjny w m. Chorzelów.

2 050,01

Gmina Mielec

sołectwo Wola Chorzelowska

Wykonanie peronu przystankowego wraz z zakryciem rowu przy drodze gminnej nr 103 405 Trześń - Wola Chorzelowska - Szydłowiec obręb 45 Trześń.

5 929,79

Gmina Mielec

Przebudowa drogi gminnej nr 103 405 Trześń - Wola Chorzelowska - Szydłowiec o dł. 800 m w m. Wola Chorzelowska.

177 461,33

Gmina Mielec

Zakup i montaż znaków informacyjnych z numerami domów dla m. Wola Chorzelowska.

3 985,20

Gmina Mielec

Wykonanie remontu obiektu komunalnego w m. Wola Chorzelowska.

4 499,60

Gmina Mielec

sołectwo Goleszów

Przebudowa drogi gminnej nr. 103 411 Goleszów przez wieś o dł. 1100 m.

232 825,08

Gmina Mielec

Wykonanie remontu obiektu komunalnego we wsi Goleszów (remont przyłącza instalacji elektrycznej).

2 200,00

Gmina Mielec

Wykonanie remontu obiektu komunalnego we wsi Goleszów (montaż klimatyzacji).

12 400,00

Gmina Mielec

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej (Niemiecka).

2 000,00

Gmina Mielec

Odmulenie rowu przydrożnego drogi gminnej nr 103 411 Goleszów przez wieś o dł. 800mb.

3 936,00

Gmina Mielec

Wykonania bieżącej konserwacji rowu Książnicko-Goleszowskiego w km 1+730 - 3+870.

12 000,00

Gmina Mielec

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku komunalnego.

5 500,00

Gmina Mielec

sołectwo Książnice

Wykonanie remontu budynku komunalnego w m. Książnice I etap.

11 037,00

Gmina Mielec

Wykonanie remontu budynku komunalnego w m. Książnice II etap.

9 499,00

Gmina Mielec

Zakup 3 szt. koszy na śmieci do wiat przystankowych w m. Książnice.

1 132,83

Gmina Mielec

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w m. Książnice o dł. 300 m.

25 114,95

Gmina Mielec

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podleszany – Książnice (Wólka Książnicka) o dł. 300m.

20 753,35

Gmina Mielec

Rozbudowa placów rekreacyjno-rehabilitacyjnych w m. Książnice.

15 983,85

Gmina Mielec

Zakup i dostawa sprzętu do gry w piłkę siatkową na obiekt rekreacyjno – rehabilitacyjny w m. Książnice.

2 050,01

Gmina Mielec

sołectwo Boża Wola

Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w m. Boża Wola– 3 487,00 zł

3 487,00

Gmina Mielec

Przedsięwzięcie pn. „Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 – 6+737 oraz w km 0+000 – 0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m – ETAP I” Wykonano następujące zadania:

- rozbudowa lewego wału na długości 2,622 km w km 4+115 – 6+737,

- budowa nowego lewego wału cofkowego na długości 150 m przy potoku Kiełkowskim

6 480 313,04

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

sołectwo Podleszany

Wykonanie remontu pomieszczeń w ZS w Podleszanach, w których zlokalizowane jest przedszkole samorządowe.

35 196,99

Gmina Mielec

Odmulenie wraz z udrożnieniem rowu przydrożnego drogi gminnej nr 103 409 Podleszany – Tarnowiec o dł. 150 m.

4 000,00

Gmina Mielec

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podleszany -   Ø 90 o dł. 102 mb.

8 998,54

Gmina Mielec

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku komunalnego.      

9 000,00

Gmina Mielec

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

103 320,00

Gmina Mielec

Wymiana kotła gazowego w budynku komunalnym w m. Podleszany.

4 500,00

Gmina Mielec

sołectwo Rydzów

Wykonanie odmulenia rowów przy drodze gminnej w miejscowości Rydzów.

3 837,60

Gmina Mielec

Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Rydzów.

2 214,00

Gmina Mielec

Zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw w Rydzowie.

9 211,96

Gmina Mielec

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej.

4 500,00

Gmina Mielec

Wykonanie wymiany bojlera elektrycznego w budynku komunalnym OSP Rydzów.

1 400,00

Gmina Mielec

sołectwo Złotniki

Wykonanie remontu budynku szkoły będącej mieniem komunalnym w m. Złotniki.

20 502,69

Gmina Mielec

Wykonanie parkingu i chodnika przy budynku komunalnym LKS Złotniki.

9 907,90

Gmina Mielec

Wykonanie oświetlenia na obiekcie LKS Złotniki.

16 000,00

Gmina Mielec

Konserwacja rowu Złotnicko-Berdechowskiego w km 0+000 – 0+740 w m. Złotniki.

7 800,00

Gmina Mielec

Wykonanie ogrodzenia gminnej pompowni ścieków na terenie m. Złotniki.

1 353,00

Gmina Mielec

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Złotniki -   dł. 195 mb.

18 004,07

Gmina Mielec

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złotniki - dł. 112mb.

19 106,56

Gmina Mielec

sołectwo Chrząstów

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 484 w miejscowości Chrząstów odcinek długości 400 mb.

62 153,13

Gmina Mielec

Wykonanie ogrodzenia gminnej pompowni ścieków.

3 800,00

Gmina Mielec

Dostawa i zakup używanego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP.

52 450,00

Gmina Mielec

sołectwo Szydłowiec

Regulacja skarp i poboczy przy drodze gminnej nr 103 405 w miejscowości Szydłowiec (dz. ewid. 249/2) na odcinku 490mb.

4 218,90

Gmina Mielec

Remontu drogi gminnej w Szydłowcu w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją asfaltową szybkorozpadową i grysem kamiennym frakcji 8/11mm oraz 5/8mm.

8 531,28

Gmina Mielec

inne działania na terenie sołectw

Wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw Gminy Mielec.

7 380,00

Gmina Mielec

Naprawa wiat i peronów przystankowych na terenie Gminy Mielec.

9 864,60

Gmina Mielec

Wymiana i uzupełnienie brakującego oznakowania na przejazdach kolejowo-drogowych kat D linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica usytuowanych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Chorzelów.

9 715,77

Gmina Mielec

Zakup i montaż 17 tablic informacyjnych z mapą sołectw dla Gminy Mielec.

60 000,00

Gmina Mielec

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 1516 

Galeria zdjęć:


 • INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2015
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl