^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Kanalizacja w Podleszanach - komunikat dla mieszkańców
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Kanalizacja w Podleszanach - komunikat dla mieszkańców

Data powstania: 2018-12-13 14:21
Data modyfikacji: 2018-12-13 14:23
Wytworzył: Tomasz Ortyl - Kierownik Referatu Inwestycji i Zarządzania Mieniem Gminnym

Wójt Gminy Mielec informuje mieszkańców Podleszan z obszaru na którym jest wykonana sieć kanalizacyjna, że już istnieje możliwość wykonywania podłączeń do przygotowanej sieci kanalizacyjnej zgodnie z poniższą procedurą GZGK.

Aby wykonać podłączenie istniejącego budynku do nowo wybudowanej sieci kanalizacji  sanitarnej Inwestor ma obowiązek:

 1. Uzyskać w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, pok. nr 16 lub w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielcu (GZGK), ul. Głowackiego 5, pok. nr 14 - kopię mapy zawierającej projekt przyłącza lub studzienki przyłączeniowej.
 2. Zgłosić do GZGK w Mielcu zamiar wykonania przyłącza co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem prac w terenie, w celu  umożliwienia wykonania przez pracownika GZGK czynności nadzoru nad wykonaniem przyłącza i włączeniem go do gminnej sieci kanalizacyjnej.
 3. Zlecić wykonanie przyłącza uprawnionemu wykonawcy.
 4. W przypadku braku w studzience przyłączeniowej wolnego odgałęzienia, połączenie wykonać na uszczelkę gumową tzw. „in situ”. Otwór w studzience betonowej należy wykonać wiertnicą do otworów. Niedozwolone jest uszczelnianie otworów montażowych poliuretanową pianką montażową.
 5. Wypełnić z wykonawcą protokół odbioru robót.
 6. Zlecić uprawnionemu geodecie sporządzenie mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przyłącza przed jego zakryciem.
 7. Dopełnić formalności związanych z zakończeniem budowy przyłącza, tj. przekazać do GZGK protokół odbioru robót wraz z mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i zawrzeć z GZGK umowę o odbiór ścieków.

Uwaga:   Inwestor wykonujący przyłącze, odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania prac ziemnych a związane z uszkodzeniem istniejącej, podziemnej infrastruktury technicznej (rurociągi, kable energetyczne, kable teletechniczne, itp.) oraz straty poniesione z tego powodu przez  innych odbiorców wody, gazu, energii elektrycznej,  użytkowników kanalizacji itp.

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 614
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl