^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / Ogłoszenie w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

Ogłoszenie w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Data powstania: 2019-04-16 12:33
Data modyfikacji: 2019-04-16 12:38

Uchwała Nr 2/2019
Krajowej Rady Izb Rolniczych
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:
  ...
  9) Podkarpackiej Izby Rolniczje z siedzibą w Trzebowisku,
  ...
 2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.

§ 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wiktor Szmulewicz

 

 

 


 

 

Informacje w sprawie wyborów na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Rolniczej

 


Informacja dotycząca rejestracji kandydatów

Podkarpacka Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z 25 lutego 2019 r., wyznaczyła termin kolejnych wyborów do samorządu rolniczego na 28 lipca 2019 roku.

REJESTRACJA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Kandydat na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi dokonać zgłoszenia do Komisji Okręgowej, następnie Komisja Okręgowa niezwłocznie go rejestruje. Zgłoszenie i rejestracja kandydata, muszą zostać dokonane najpóźniej do 5 lipca 2019 r. W przypadku dodatkowego naboru tzn. jeżeli nie została zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym –
do 11 lipca 2019 r.

Komisja Wojewódzka powoła Komisje Okręgowe do 10 czerwca 2019 r., wówczas można będzie dokonywać zgłoszeń kandydatów na członków Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ
I WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Kandydatem na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej może być wyłącznie osoba znajdująca się w spisie uprawnionych do głosowania, w okręgu wyborczym w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście, natomiast osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego do jej reprezentowania.
Zgłoszenie do Komisji Okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel tej osoby, uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

Zgłoszenie kandydata tj. osoby fizycznej na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi zawierać:

 1. zgłoszenie kandydata
 2. listę poparcia tj. wykaz podpisów członków popierających
 3. oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne
 5. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych
 6. upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury (tylko w przypadku, gdy osobą zgłaszającą jest osoba inna niż sam kandydat)

Zgłoszenie kandydata tj. osoby prawnej, na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi zawierać:

 1. zgłoszenie kandydata
 2. listę poparcia tj. wykaz podpisów członków popierających
 3. oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne
 5. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych
 6. upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury (tylko w przypadku, gdy osobą zgłaszającą jest osoba inna niż sam kandydat)
 7. dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę, adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawicielstwo.

 

 

Uchwała Nr XII/1/2019 Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wykazu okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej VI kadencji zarządzonych na 28 lipca 2019 roku (format PDF)

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 80 w Mielcu z dnia 14 czerwca 2019 r.

 


 

 

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 80 w Mielcu z dnia 12 lipca 2019 r. o nieprzeprowadzaniu głosowania

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 80 w Mielcu z dnia 12 lipca 2019 r. o w sprawie podania listy kandydatów wybranych na członków Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej w Mielcu

 
Autor: Pezda Łukasz
 
Ilość wyświetleń: 742 

Galeria zdjęć:


 • Ogłoszenie w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • przez internet do kariery
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
 • Biznes.gov.pl
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2019 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl