^ do góry

Jesteś tutaj: Strona główna / SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „RAZEM
pobierz pdfa z artykułem
pobierz pdfa z artykułem
wydrukuj

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „RAZEM

Data powstania: 2013-12-20 10:12
Data modyfikacji: 2013-12-23 15:08

KONTAKT

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „RAZEM"

39-300 MIELEC, PODLESZANY 414

tel. kom. 509 824 045 Prezes Spółdzielni Aneta Kuśmierczyk

tel. kom. 510 980 469 Wiceprezes

tel. kom. 788 762 542 Opiekun Spółdzielni

e-mail: razem@ug.mielec.pl

KRS 0000468705

NIP 817- 217- 41- 44 REGON 180995500

 

Zarząd Spółdzielni i jej członkowie:

  Aneta Kuśmierczyk Prezes

  Edyta GułaWiceprezes

 Członkowie:

 Stefan Rysak – Wójt Gminy Wadowice Górne

 Kazimierz Gacek – Wójt Gminy Mielec

 Józef Rybiński Burmistrz Radomyśla Wielkiego

 

O NAS

Spółdzielnia Socjalna „RAZEM" powstała z inicjatywy trzech samorządów terytorialnych: Gminy Mielec, Gminy Wadowice Górne i Gminy Radomyśl Wielki. W tym celu Gminy te zawarły stosowne porozumienie. Powstanie spółdzielni było możliwe dzięki projektowi „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne – miejscem pracy dla długotrwale bezrobotnych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej" realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Spółdzielnia Socjalna „RAZEM" to ekonomia społeczna w praktyce. Ta forma prawna stała się szansą dla 5 osób długotrwale bezrobotnych. 4 lipca 2013 roku spółdzielnia została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Swoją działalność rozpocznie 1 września 2013 roku na terenie Gminy Mielec i Wadowice Górne, świadcząc usługi zlecone przez Gminę, lokalne przedsiębiorstwa i indywidualnych klientów.

Przedmiot działalność spółdzielni socjalnej:

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków;

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

• społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,

• zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Jakie usługi będzie świadczyć spółdzielnia:

1. Sprzątanie przystanków i miejsc publicznych

2. Czyszczenie rowów przydrożnych

3. Wykaszanie i wycinanie zarośli z rowów

4. Wycinanie drzew na nieruchomościach gminnych oraz pielęgnacja drzewostanu w gminnych lasach

6. Opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi

7. Utrzymanie terenów zielonych (koszenie, podlewania, nawożenie)

8. Czyszczenie chodników (zamiatanie, odśnieżanie)

9. Utrzymanie czystości na parkingach (zamiatanie, odśnieżanie)

10. Opróżnianie koszy na śmieci przy przystankach, parkingach i placach przy obiektach komunalnych

11. Wbudowanie i utrzymanie znaków drogowych, tablic ogłoszeniowych

12. Utrzymanie i rozwieszanie informacji na słupach ogłoszeniowych

13. Doręczanie przesyłek wysyłanych przez JST

14. Koszenie i usuwanie skoszonej trawy

15. Mycie okien i tapicerki

 Pobierz aktualny cennik SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „RAZEM"

 

 
Autor: Bryg Daniel
 
Ilość wyświetleń: 4056
 • informacje dla rolników
 • BIP
 • EPUAP
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Obsługa Osób Niesłyszących
 • podział gminy mielec na obwody i okręgi wyborcze
 • inwestycje i turystyka
 • Strategiczne Dokumenty dla Gminy Mielec
 • gospodarka komunalna
 • antykorupcja
 • Informacja o bezdomnych zwierzętach
 • Ochrona danych osobowych
Oficjalny serwis internetowy Gminy Mielec
Copyright © 2018 Gmina Mielec
Administracja: Łukasz Pezda
Polityka Prywatności
Projekt i wykonanie HSI.pl
Poprzednia wersja strony WWW - gmina.mielec.pl