Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

1 Z 9 NA CAŁĄ POLSKĘ

1

Uczniowski Klub Sportowy „Start" działający przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej im. J. M. Ossolińskiego uzyskał dofinansowanie w kwocie 2000 € (tj. 9000PLN) do projektu „New Challenges" w ramach projektu pracowniczego firmy Henkel - „Project Support by MIT". Dofinansowanie uzyskało tylko 9 – stowarzyszeń, organizacji OPP spośród kilkuset ubiegających się w Polsce. Nasz UKS jest jedną z tych, które uzyskały wsparcie. Projekt został napisany przez zespół nauczycieli - panią Bogusławę Skowron – nauczycielkę fizyki i koordynatora projektu, p. Sylwię Tomas, p. Patrycję Prokopiuk – nauczycielki języka angielskiego i p. Sabinę Stachurę – nauczycielkę języka niemieckiego, które pisały i tłumaczyły przygotowywany projekt. Ze strony firmy Henkel w pomoc i współpracę oferował pan Wojciech Trzpis – pracownik firmy.

 

Nasza szkoła pragnie dać swoim absolwentom wykształcenie pozwalające im konkurować na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale również w Europie, dlatego też jej głównym celem jest ciągłe podnoszenie jakości pracy, a także podniesienie poziomu znajomości języków obcych przez uczniów, jak również wiedzy na temat kultury innych narodów Europy. Nie byłoby to osiągalne, gdyby nie ciągłe modernizowanie i unowocześnianie naszej placówki.

Otrzymane pieniądze zostały przekazane na wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły, dzięki czemu zakupiono pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne do nauki języków obcych: 3 tablice interaktywne, testy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego i niemieckiego na dwóch poziomach, ćwiczenia gramatyczne, słowniki, gry dydaktyczne i inne ciekawe pomoce. Zgromadzone środki dydaktyczne ułatwią i usprawnią proces nauczania i uczenia się poprzez dostarczenie uczniom bodźców sensoryczno –motorycznych oddziałujących na ich zmysły (wzrok, słuch, dotyk). Wykorzystanie w/w pomocy przyczyni się przede wszystkim do rozwoju umiejętności twórczych uczniów, rozwinie funkcje poznawczo – kształcące i emocjonalno – motywacyjne, tak ważne w dzisiejszym świecie i co najważniejsze, zapewni edukację na najwyższym poziomie dla tych, którzy wybiorą ZS w Woli Mieleckiej.

2

3

3

3

3

Źródło: ZS Wola Mielecka

You are here