Drukuj

NOWY PODZIAŁ GMINY MIELEC NA OKRĘGI WYBORCZE

W Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 26 października 2012r. pod poz. 2144 opublikowana została Uchwała Nr XXIV/174/2012 z dnia 4 października w sprawie podziału Gminy Mielec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Czytaj pełną treść uchwały