Drukuj

PODZIAŁ GMINY MIELEC NA OBWODY GŁOSOWANIA

28 listopada na XXV sesji rady  podjęto uchwałę w sprawie podziału Gminy Mielec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj treść uchwały