Drukuj

NOWE DROGI I CHODNIKI W GMINIE MIELEC

Bieżący rok przydrogiczynił się do poprawy stanu wielu dróg gminnych. Dzięki pozyskanym środkom z różnych źródeł (informują o tym wymagane tablice, które ustawiono obok tych dróg):

 

1/ utwardzono asfaltem;

- dwa półkilometrowe odcinki tzw. drogi niemieckiej; jeden od strony Goleszowa, drugi od strony Wólki Książnickiej

- półkilometrowy odcinek drogi przez Majdanek w Książnicach otrzymał nową nawierzchnię i przy okazji odcinek jezdni został poszerzony do 4,0 m wraz z utwardzeniem poboczy,

- odcinek w Podleszanach do byłego Kółka Rolniczego o dług. 390,0 m

- odcinek w Podleszanach , tzw. Zawierzcie II o dług. 335,0 m

- odcinek graniczny między Podleszanami, a Wolą Mielecką o dług. 385,0 m

- odcinek w Woli Mieleckiej od tzw Trześniaków do tzw drogi Rzemieślniczej o dług. 570,0m

- odcinek w Woli Mieleckiej k. sołtysa o dług. 180 m (asfalt)+ 260,0 m (kamień)

- odcinek drogi w Woli Chorzelowskiej wraz z parkingiem przy szkole w Trześni

o dług. 2 115,0 m

- odcinek drogi k. cmentarza w Woli Chorzelowskiej o dług. 585,0 m

2/ utwardzono kamieniem;

- drogę dojazdową do pól w Rzędzianowicach (Olszyny) o dług. 480,0 m

- drogę dojazdową do pól w Chorzelowie (Smyków) o dług. 290,0 m

3/ metodą powierzchniowego utwardzenia wykonano odcinek drogi w Szydłowcu o dług. 281,5 m

O wyborze dróg do naprawy decydowały możliwości pozyskania środków spoza gminy oraz potrzeby lokalnej społeczności. Asfaltowano drogi stanowiące własność gminy, które są głównymi drogami dojazdowymi do domostw.

Łącznie wykonano: 5 516,31 m

- dróg asfaltem: 5 515 m

- dróg kamieniem: 1,025 km,

- dróg metodą powierzchniowego utwardzenia : 0,2815 km

Ponadto wykonywano wszelkie niezbędne remonty i naprawy dotychczasowych dróg w celu zachowania ich w poprawnym stanie.

Gmina Mielec w 2012 r. wzbogaciła się o nowe chodniki. Przy drogach gminnych prowadzących do kościołów w Rzędzianowicach oraz w Trześni za środki pozyskane z PROW wykonano łącznie 790,0 m chodników. Przy tej okazji udrożniono ważny rów melioracyjny pod parkingiem przykościelnym w Rzędzianowicach.

Ponadto dzięki współfinansowaniu budowy chodników ze Starostwem przy drogach powiatowych udało się zrealizować w Chrząstowie i w Złotnikach łącznie 669,0 m chodnika. Starostwo również wykonuje chodnik w Trześni – Rudziskach o długości 670 m.

Gmina Mielec przeznaczyła również kwotę 400 tys. zł (ma stanowić 50 % wartości prac, pozostałe 50 % ma wydać Marszałek) jako pomoc dla Województwa Podkarpackiego by ono przystąpiło do budowy chodników przy drogach wojewódzkich przebiegających na terenie Gminy Mielec. Dotychczas województwo za część tych środków wykonało chodnik w Woli Mieleckiej do granic z Piątkowcem. Odcinek chodnika przez Rzędzianowice – Dutów do granic z Wolą Pławską województwo podkarpackie nadal wykonuje.

Chodnik ten powinien być odebrany do końca tego roku.

Łącznie w 2012r. gmina wzbogaciła się o 3,15 km chodników.