Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

ROK 2013 POD ZNAKIEM POWAŻNYCH INWESTYCJI

Rok 2011 był poświęcony na przygotowywanie projektów i ich składanie do instytucji finansujących. Udało się wtedy też przeprowadzić remonty na ok. 80 km. kanałów, rowów i potoków w Gminie Mielec, a także wykonać asfaltem kilka kilometrów dróg i wybudować na terenie gminy 3718 mb. chodników. Zakupiliśmy specjalistyczny samochód dla GZGK oraz w końcu budując dodatkowy zbiornik na wodę udało się zakończyć z uciążliwymi przerwami z dostawą wody dla mieszkańców zasilanych z ujęcia w Rzędzianowicach. Oddano stadion w Woli Mieleckiej realizowany ze środków RPO. Nawiązano współpracę z gminami Baligród, Chełm, Grajewo, Pawłów i Tuszów Narodowy, która zaowocowała wspólnym projektem promocyjnym do PO RPW o wartości 1,7 mln prowadzonym przez Gminę Mielec, jako lidera.

Rok 2012 był poświęcony aktywnej polityce oświatowej. Nie tylko likwidowaliśmy szkoły ile przede wszystkim zapewniliśmy w gminnych szkołach miejsce dla wszystkich dzieci przedszkolnych, a to połączyliśmy z zabezpieczeniem długotrwałej opieki w szkole na dzieckiem od wyjścia rodzica do pracy aż po jego powrót. Dobra opieka plus prawidłowe wyżywienie to wielki plus naszych szkół. Dzięki poświęceniu nauczycieli wspieranych licznymi programami unijnymi realizowanymi przez szkoły oraz zaangażowaniu rodziców uzyskaliśmy świetne wyniki ze sprawdzianów. Zakupiliśmy ponad 300 zestawów komputerowych i mnóstwo sprzętu cyfrowego by stworzyć uczniom warunki porównywalne z najlepszymi szkołami z dużych miast. Budowaliśmy również drogi i chodniki oraz pozyskaliśmy środki na budowę kanalizacji, którą sukcesywnie obejmujemy kolejne wsie. Również pozyskaliśmy środki RPO na zmodernizowanie i remont dotychczasowych odcinków kanalizacji podwyższając studzienki oraz wymieniając przepompownie za ok. 300 tys zł. Oddany został ostatni z 3 stadionów realizowanych ze środków RPO w Podleszanach. Również PZMiUW w Rzeszowie oddał odcinek wału na Wisłoce od Podleszan do Rzędzianowic.

Rok 2013 będzie kolejnym etapem konsekwentnych zmian mających na celu zbudowanie trwałych podstaw do dalszego rozwoju gminy.

Po modernizacji i dostosowaniu pod potrzeby urzędu budynku w Mielcu przy ul. Głowackiego 5 w okresie lata dokonamy przeniesienia siedziby urzędu do nowoczesnego obiektu zapewniającego dobre warunki obsługi mieszkańców, spełniającego standardy dostępności dla niepełnosprawnych, posiadającego dużą liczbę miejsc parkingowych i dobre skomunikowanie z resztą gminy (bliskość dworca autobusowego, przystanków MKS i przewoźników prywatnych).

Dzięki środkom unijnym na realizację programu o wartości 920 tys. zł obiekt ma zostać wyposażony w nowoczesne systemy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Również dzięki środkom unijnym realizowany jest program o wartości 693 tys. zł mający poprawi standardy obsługi interesantów oraz wprowadzić systemy zarządzania jakością ISO, jak również metodę samooceny CAF (pracownicy urzędu).

W roku 2013 będziemy finalizować budowę pierwszej w gminie hali sportowej, która powstaje przy Zespole Szkół w Chorzelowie. Termin zakończenia budowy przewidziany jest na początek 2014r. Podejmiemy starania by stało się to szybciej.

Do końca września 2013r. mają zostać ukończone odcinki kanalizacji w Woli Mieleckiej i w Rzędzianowicach o łącznej wartości 2.772.839 zł.

Podjęte zostaną starania na pozyskanie środków na odnowę centrów wsi; Chorzelowa oraz Woli Mieleckiej. Niezależnie od tych działań prowadzone będą prace przy budynkach komunalnych użytkowanych na świetlice wiejskie oraz przy obiektach sportowych wymagających rewitalizacji. Sukcesywnie podpisywane są kolejne umowy umożliwiające współfinansowanie tych inwestycji ze środków zewnętrznych.

W 2013r. przyjęte zostaną kolejne plany zagospodarowania przestrzennego w Woli Chorzelowskiej oraz w Woli Mieleckiej. Stanowić one będą istotne ułatwienie dla inwestorów połączone zarazem z udostępnieniem terenów gminnych w trzech lokalizacjach pod inwestycje;

a/ w nowe osiedle mieszkaniowe,

b/ w obiekty służące lecznictwu, opiece, rehabilitacji i rekreacji,

c/ w przedsięwzięcia dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie produkcji i usług.

Dzięki wykorzystaniu środków unijnych planuje się przygotowanie dokumentacji pod przedsięwzięcia wymienione w pkt b i c.

Rok 2013 będzie również czasem realizacji wielkiej ofensywy promocyjnej gminy finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Będzie o nas głośno, wypromujemy korzystny wizerunek gminy by ściągnąć inwestorów i tworzyć miejsca pracy.

Gmina Mielec będzie miejscem potężnych inwestycji wartych dziesiątki milionów złotych; zakończona będzie budowa wałów w Chrząstowie i Złotnikach, a rozpocznie się budowa wałów w Książnicach i Bożej Woli, kontynuowana będzie budowa kolejnego odcinka obwodnicy Mielca przez Trześń i Lasy Szydłowieckie.

Rok 2014 powinien przynieść dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej, kolejne odcinki chodników oraz remonty kolejnych dróg gminnych. Planowane jest finalizowanie działań mających na celu zgazyfikowanie całej gminy (Rydzów). Bardzo ważna będzie modernizacja i budowa wałów Wisłoki na odcinku Książnice – Boża Wola oraz częściowe obwałowanie Potoku Kiełkowskiego. Kończona będzie budowa obwodnicy w Trześni. Ma to być również okres zakończenia i rozliczenia realizowanych projektów oraz przygotowania nowych projektów i działań na unijną perspektywę finansową lat 2014-2020. Dzięki pozyskaniu środków unijnych nowego blasku nabiorą domy ludowe i stadiony. Kontynuować będziemy projekt promocji naszej gminy, przyciągać inwestorów i poprawiać warunki życia naszych mieszkańców.

You are here