Drukuj

OGŁOSZENIE

Zmiana ustawy Prawo Pocztowe wprowadziła od 1 stycznia 2013 r. bezwzględny obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej. W związku z powyższym apeluję do właścicieli nieruchomości, których częścią składową jest budynek, właścicieli budynków stanowiących odrębną nieruchomość do realizacji ustawowego obowiązku montowania skrzynek pocztowych. Brak wymaganych skrzynek może spowodować dotkliwe kary pieniężne przewidziane w prawie pocztowym.

 Wójt Gminy Mielec

/-/ mgr Kazimierz Gacek