Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

WAŻNE !!! Nowy budynek Urzędu Gminy w Mielcu !!!

Jak doszło do zakupu

Jesienią 2011r. pojawiła się okazja zakupu budynku po oddziale RUCH SA w Mielcu przy ul. Głowackiego. Stan techniczny obiektu był nam dobrze znany ponieważ od kilku lat gmina wynajmuje w nim lokale na potrzeby GOPS, który nie mieścił się w dotychczasowym budynku gminy.

Nie mniej dokonano szczegółowych oględzin budynku w profesjonalnym składzie, w którym prócz wójta i zastępcy wójta brali udział mgr inż. Tadeusz Lipka, mgr inż. Dariusz Gustaw, mgr Cyprian Śliwa, jak również radni Rady Gminy, a zwłaszcza dysponujący cennym doświadczeniem inżynieryjnym; mgr inż. Krzysztof Cygan, mgr inż. Stefan Sikora oraz ówczesny przewodniczący i zarazem doświadczony elektryk Zenon Skiba. Na nasze prośby dopomogli nam ocenami i radą współpracujący z gminą architekci oraz projektant instalacji elektrycznych Józef Baum. Wypytaliśmy również o stan budynku zatrudnionych w nim pracowników GOPS oraz RUCH i instytucji wynajmujących pomieszczenia. Zleciliśmy ocenę rzeczoznawcy majątkowemu, który wycenił nieruchomość na 1 910 331zł.  Informacje z każdego z ww. źródeł wskazywały, że zaproponowana przez RUCH SA cena 920 tys.  złotych za 28 arową działkę oraz ponad 1400 m.kw. powierzchni budynku jest wysoce atrakcyjna (obecny budynek liczy ok 900m.kw na 13 arowej działce). Dobry stan techniczny instalacji, niektóre wręcz nowe, jak instalacja grzewcza, dobry stan techniczny całego budynku; murów, dachu już przemawiały za słusznością zakupu, a do tego duża działka i doskonała lokalizacji z bardzo dogodnym dojazdem i dużą ilością miejsc parkingowych.

Gmina od kilku lat przymierzała się do rozbudowy i modernizacji dotychczasowej siedziby urzędu. Już w budżetach na lata 2010 i 2011 były zaplanowane kwoty 400 tyś. na I etap robót.

Dlatego Rada Gminy na sesji w dniu 18 listopada 2011r. jednogłośnie upoważniła Wójta Gminy Mielec do dokonania zakupu i wyasygnowała w budżecie gminy środki niezbędne na ten cel.

Projekty i plany

Budynek wymaga modernizacji i dostosowania do potrzeb urzędu. Przetarg na opracowanie dokumentacji wygrała firma architektoniczna Pana Łukasza Szlepera z Wrocławia. Wójt gminy zaproponował własną koncepcję przebudowy budynku, która zyskała uznanie u projektanta i wg niej prowadzone były dalsze prace projektowe. W urzędzie powołano zespół, który przygotował wniosek na dofinansowanie najważniejszych prac termomodernizacji ze środków unijnych oraz współpracuje z projektantami w sprawie szczegółowych rozwiązań. Firma projektowa dokonała inwentaryzacji budynku i przygotowała projekt budowlany, a następnie projekt techniczny wraz z aranżacją. W styczniu i lutym 2013r. w całym budynku założono nowoczesne sieci logistyczne do komputerów w ramach projektu PSEAP finansowanego ze środków wspólnotowych. Z uwagi na ryzyko przeciążenia sieci elektrycznych dodatkowo wójt zlecił przegląd dotychczasowych sieci i doprojektowanie elementów, które zlikwidują to ryzyko oraz zapewnią trwałość i bezpieczeństwo sieci. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na całość robót przy nowym budynku.

Urząd przyjazny

W koncepcji zaproponowanej przez wójta całość obsługi mieszkańców gminy ma odbywać się na  rozległym parterze (dotychczasowy parter biurowca powiększony o imponujące pomieszczenie magazynowe).

Powstaną tam; a/ sala obsługi mieszkańca, w której załatwiane będą sprawy z meldunkowe, wydawanie dowodów, sprawy podatkowe oraz z zakresu gospodarki śmieciami, ochrony środowiska, decyzje geodezyjne i sprawy z zakresu gospodarki przestrzennej (decyzje o warunkach zabudowy) b/ okienko kasowe przy wejściu do budynku, c/ archiwum, d/ sala konferencyjna urzędu (posiedzenia Rady Gminy), e/ siedziby GOPS, GZGK, f/ pokoje pracowników obsługujących bezpośrednio mieszkańców. Zgodnie z projektem PSEAP umieszczone zostaną specjalne również urzędomaty informujące o sposobach załatwiania spraw.

Piętro w biurowcu zajmą pracownicy księgowości, inwestycji, oświaty  obsługa prawna oraz wójt i zastępca.

Parter budynku będzie doskonale skomunikowany i dostępny dla osób niepełnosprawnych (podjazd, korytarze, łazienki).

Przeprowadzka do nowego budynku planowana na jesień 2013r. wiązać się będzie również z zamontowaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem współfinansowanego przez środki unijne w ramach programu PSEAP.

Jako jeden z 10 samorządów w Polsce jesteśmy partnerem Związku Powiatów Polskich w realizacji programu poprawy jakości pracy urzędów, który w całości jest finansowany ze środków unijnych. Również na jesień tego roku planowane jest pełne wdrożenie dorobku programu poprawy jakości pracy Urzędu Gminy w Mielcu.

Te trzy działania;

- nowy budynek przyjazny dla mieszkańca gminy i dla pracownika urzędu,

- nowy sprzęt i nowe oprogramowanie o najwyższych parametrach,

- inwestycje w pracowników poprzez ich szkolenia w zakresie jakości obsługi oraz poprawiające wiedzę merytoryczną

powinny stworzyć urząd przyjazny dla mieszkańców Gminy Mielec.

Projekty przebudowy

Poniżej przedstawiamy projekty dostosowania budynku po RUCH SA w Mielcu dla potrzeb Urzędu Gminy Mielec przygotowane przez firmę architektoniczną  Pana Łukasza Szlepera.

Mamy nadzieję, że ambitne podejście Pana architekta połączone z młodym, ale dojrzałym spojrzeniem na to zadanie pozwoli nam cieszyć się z nowoczesnego i funkcjonalnego budynku Urzędu Gminy. Wierzymy, że z nowego budynku będziemy wszyscy dumni !

Pobierz projekt wykonawczy adaptacji budynku - RZUT PARTERU

Pobierz projekt wykonawczy adaptacji budynku - RZUT PIĘTRA

 

100_6126

100_6130

100_6136

100_6137

100_6142

100_6143

100_6145

100_6146

100_6147

You are here