Drukuj

HARMONOGRAM SPOTKAŃ - DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Mielec informuje,

że pracownicy urzędu będą prowadzić konsultacje i spotkania z mieszkańcami każdego z sołectw w Gminie Mielec celem:

- wyjaśnienia problemów związanych z gospodarką odpadami po 1 lipca 2013 r.

- udzielenia pomocy w wypełnianiu deklaracji śmieciowych ( termin złożenia do 31-05-2013 r.),

- odebrania wypełnionych deklaracji.

Obecnie do każdego gospodarstwa w Gminie Mielec są dostarczane deklaracje śmieciowe. W przypadku ewentualnego pominięcia lub zagubienia deklaracji można ją pobrać ze strony internetowej www.gmina.mielec.pl lub w postaci formularza w UG, a także u sołtysa w czasie płacenia II raty podatku lub w trakcie spotkania pracowników z mieszkańcami sołectwa.

Opłat za gospodarkę odpadami i składania deklaracji nie unikniemy. Możemy jednak sprawić, że nie będą one problemem w naszej gminie.

Do Państwa dyspozycji pozostawiam pracowników Urzędu, którzy będą oczekiwać na Wasze zapytania, pomagać w wypełnianiu deklaracji i odbierać wypełnione deklaracje. Zapraszam do skorzystania z tej formy pomocy najbliżej Waszych domostw. W sprawach gospodarowania odpadami można także uzyskać informacje na stronie internetowej www.gmina.mielec.pl oraz w Urzędzie Gminy osobiście lub telefonicznie 17 773 05 90 lub 17 7745638.


                                                                                                                                          Wójt Gminy Mielec

                                                                                                                                          Kazimierz Gacek

 

Pobierz Harmonogram spotkań w sprawie wypełniania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.