Drukuj

Wójt Gminy Mielec

informuje, że w dniu 12 lipca 2013r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.- „Wyprawka szkolna" Zgodnie z w/w programem, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 będą mogły otrzymać dzieci rozpoczynające naukę w klasach I-III oraz w klasie V szkoły podstawowej, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj całą treść informacji

Pobierz wniosek