Drukuj

Informacja o konkursach dla organizacji pozarządowych:

1. Regionalny Konkurs Grantowy - Program "Równać Szanse 2013"

Link do wiadomości: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/902034.html

W Regionalnym Konkursie Grantowym 2013 Programu "Równać Szanse" o dotacje do 7 tys. zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Termin składania wniosków to 10 października 2013. Zachęcamy do składania wniosków w ramach w/w konkursów.

2. Konkurs Eurolider 2013 ogłoszony

Link do wiadomości: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/901574.html

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje, że ruszyła V edycja konkursu EUROLIDER. Do konkursu można zgłaszać osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z funduszy unijnych. Konkurs trwa do 30 września 2013.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie osoby, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektów służących danej społeczności i rozwojowi lokalnemu lub regionalnemu, pod warunkiem, że projekty te uzyskały dofinansowanie z funduszy UE (tzn. ze środków pochodzących ze wszystkich programów operacyjnych/inicjatyw wspólnotowych, wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) i zakończyła się ich realizacja.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku - czytaj załącznik.

Zapraszamy do korzystania z konkursów.