Drukuj

Strofy dla Polski w Święto Niepodległości w Gminie Mielec

„Jedna jest Polska jak Bóg jeden na niebie, wszystkie me siły jej składam w ofierze
Na całe życie, które wziąłem z Ciebie, cały do Ciebie Ojczyzno należę.."

Każdy człowiek, każda rodzina i każdy naród posiada swój szczególny dzień świąteczny. Jednym z najdonioślejszych polskich świąt narodowych jest dzień 11 Listopada.

Święto Niepodległości to dla nas, Polaków dzień wyjątkowy. My współcześni, czujemy się dziś solidarni z historią i chcemy nawiązywać do tego stylu, który przypominają nam pokolenia bohaterów narodowych. Dla Ojczyzny trzeba pracować ze szczególnym poświęceniem, bo Ojczyzna to nasze wspólne dobro. Ci, którzy walczyli o niepodległość Polski i ginęli w jej obronie, nie uważali się za bohaterów, gdyż służbę Ojczyźnie pojmowali jako prosty, patriotyczny obowiązek.

Cieszmy się, że jesteśmy Polakami. Bądźmy dumni z dziedzictwa kraju, w którym żyjemy. Niechaj Polska dla nas nie będzie tylko słowem pisanym wielką literą, nie tylko domem, w którym mieszkamy, wreszcie niechaj nie będą to tylko przodkowie, którzy przelewali krew za wolność swoją i naszą, bo Polska to zbiór wartości, o których tak łatwo pisać wiersze, a tak trudno nimi żyć.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości na terenie Gminy Mielec rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Chorzelowie. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Chorzelowie. Po przywitaniu zebranych przez dyrektora Ośrodka Kultury Dorotę Kieraś – Jędrychowską i uroczystym odśpiewaniu hymnu przez uczestników uroczystości Wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek w kilku słowach powiedział o symbolice Święta 11 listopada oraz przypomniał wydarzenia z kart historii.

Następnie rozpoczął się niepodległościowy program artystyczny w którym ZPiT „Chorzelowiacy" zatańczył poloneza i mazura oraz przedstawił program słowno- muzyczny „Strofy dla Polski". W drugiej części programu wystąpił mielecki kwintet „Hewenement".

W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych Gminy Mielec, radni Gminy Mielec z Panią Magdaleną Bania Przewodniczącą Rady Gminy Mielec, przedstawiciele samorządów wiejskich, przedstawiciele organizacji społecznych i politycznych dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Mielec wraz z młodzieżą, pracownicy Urzędu Gminy, delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych, mieszkańcy Chorzelowa i Gminy Mielec.

IMG_6560

IMG_6566

IMG_6567

IMG_6570

IMG_6572

IMG_6577

IMG_6579

IMG_6588

IMG_6599

IMG_6606