Drukuj

Darcie pierza w Książnicach

Dnia 23 listopada br. odbyła się w Książnicach impreza promocyjno- kulturalna „ Jesienny wieczór naszych babć – darcie pierza", która zintegrowała lokalne grupy społeczne poprzez wzmacnianie współpracy i solidarności społeczności wiejskiej przez odtwarzanie wspólnych tradycji darcia pierza i „ wyskubanego" Babcie opowiedziały młodzieży jak to dawniej było w długie jesienne wieczory bez telewizji i komputera Nauczyły się przyśpiewek ludowych i wspólnie z babciami je śpiewały. Przedstawiony został folklor ludowy obszaru działania LGD PROWENT -obrzęd darcia pierza i wiejskiego wesołego spotkania z okazji zakończenia pracy przy muzyce i śpiewie. Uczestnicy wzięli udział w konkursie otwartym Pt. „W kręgu tradycji ludowej" Organizacja wydarzenie promocyjno- kulturalnego byłą próbą przybliżenia szerszej publiczności unikalnej i wyjątkowej kultury obszaru LGD PROWENT. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy na żywo mogli zetknąć się z tradycjami obrzędami i dziedzictwem kulinarnym. Spotkanie zorganizowało „ Stowarzyszenie Nowoczesnych Pań" z Książnic .

Czytaj całość