Drukuj

WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSA

w przeprowadzanych wyborach w sołectwie Książnice

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 15 grudnia 2013 r. odbyło się przedterminowe wyborcze zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy wsi Książnice dokonali wyboru sołtysa.

Sołtysem sołectwa Książnice został wybrany Pan Bogdan Cygan.

                                 Wójt Gminy Mielec

                            /-/ mgr Kazimierz Gacek