Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gmina Mielec

Drukuj

Informacja o konkursach dla organizacji pozarządowych:

1. Regionalny Konkurs Grantowy - Program "Równać Szanse 2013"

Link do wiadomości: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/902034.html

W Regionalnym Konkursie Grantowym 2013 Programu "Równać Szanse" o dotacje do 7 tys. zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Termin składania wniosków to 10 października 2013. Zachęcamy do składania wniosków w ramach w/w konkursów.

Więcej…
Drukuj

W dniu 31 lipca 2013r. odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy w Mielcu, pełna relacja filmowa z sesji po kliknięciu w poniższy link:

- Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Mielec z dnia 31 lipca 2013 r.

Drukuj

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Mielec

PRZEJDŹ DO HARMONOGRAMÓW

W w/w dniach prosimy o wystawienie pojemników, worków przed posesją w miejscu widocznym, zapewniającym swobodny dostęp do nich jednostce wywozowej.

Drukuj

Wójt Gminy Mielec

informuje, że w dniu 12 lipca 2013r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r.- „Wyprawka szkolna" Zgodnie z w/w programem, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014 będą mogły otrzymać dzieci rozpoczynające naukę w klasach I-III oraz w klasie V szkoły podstawowej, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czytaj całą treść informacji

Pobierz wniosek

Drukuj

Festyn sportowo-rekreacyjny „Sport łączy pokolenia" w Woli Mieleckiej

14 lipca 2013r. na terenach rekreacyjnych Zespołu Szkół w Woli Mileckiej odbył się Festyn sportowo- rekreacyjny" Sport łączy pokolenia" .

Więcej…

Strona 8 z 18

You are here