Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

OGŁOSZENIE

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Mielec przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 1 sierpnia 2012 do 31 sierpnia 2012r. - ZMIANA TERMINU

należy złożyć do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje z gruntów będących:

- własnością,

- we współwłasności z małżonkiem,

- we współwłasności z innymi osobami,

- w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku.

Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy wystawione od dnia 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012r. oraz wskazać rachunek bankowy na który ma być dokonana wypłata podatku akcyzowego.

Limit roczny zakupionego oleju napędowego przysługującego zwrotowi to 86 litrów na 1 ha użytków rolnych

stawka zwrotu podatku na 1 litr to 0,95 zł.

kwota zwrotu 86 litrów *0,95 zł = 81,70 zł za 1 ha

Przy zakupie większej ilości oleju napędowego niż limit – zwrot przysługuje nie więcej niż limit.

Przy zakupie mniejszej ilości oleju napędowego niż limit zwrot będzie przysługiwał na taką ilość jak w załączonych fakturach.

W przypadku nie wykorzystania limitu w pierwszym terminie (tj. od 1-29 lutego 2012r.), istnieje możliwość złożenia wniosku na wykorzystanie pozostałej części w drugim terminie (tj. od 1-31 sierpnia 2012r.).

W przypadku gdy producent rolny wykorzystał już cały przysługujący mu limit roczny zwrotu podatku akcyzowego w pierwszym półroczu roku 2012 – to nie przysługuje mu zwrot w drugi półroczu br.

WYPŁATA ZWROTU PODATKU BĘDZIE W TERMINIE OD 1-31 PAŹDZIERNIKA 2012r. PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY NA WNIOSKU.

Druki wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy w Mielcu, pokój nr 7, u sołtysa wsi, na stronie Urzędu Gminy Mielec oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Mielcu, pokój nr 7, osobiście ze względu na sprawdzenie prawidłowości danych.

You are here