Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

INFORMACJA O NABORZE NA SZKOLENIE

Drukuj

 Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

 informuje o naborze na szkolenie

„Stosowanie środków ochrony roślin”

Termin szkolenia planowany jest po zebraniu wymaganej liczby uczestników.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat od daty wystawienia, uprawnia do nabywania środków ochrony roślin zaliczanych do toksycznych i bardzo toksycznych.

Zgodnie z obowiązującym prawem:

- zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej mogą być wykonywane przez osoby, które posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy

- środki ochrony roślin  należy stosować tylko sprzętem sprawnym technicznie

- posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 3 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z póź. zm.)]

- odpłatność za szkolenie wynosi 86 zł.

Chętni proszeni są o zapisywanie się biurze PODR w Mielcu ul. Krótka 5/4 (tel. 17 5864151,723977383)

You are here