Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Drukuj

Komunikat dot. naboru wniosków w 2013 r. z Działania 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego PROW 2007-2013.

Pobierz pełną treść komunikatu

Pobierz Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz załącznikami