Drukuj

 INFORMACJA

WÓJTA GMINY MIELEC

       W związku z opracowywaniem projektu budowlanego pn. „Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół w miejscowości Wola Mielecka” zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach i uprzejmie proszę o przekazywanie opinii, stanowisk, uwag i sugestii do powyższego dokumentu do dnia 10.02.2013 r.

         Projekt dostępny jest na stronie internetowej Gminy Mielec. Został on również wyłożony w siedzibie urzędu przy ul. Jadernych 7, pok. 18 w godzinach od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Projekt budowlany parkingu