ODBIÓR AZBESTU

Drukuj

OGŁOSZENIE

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Mielec, że istnieje możliwość uzyskania w 2013 roku dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Mielec ul. Jadernych 7 pok. nr 6 w nieprzekraczalnym  

terminie do dnia 21 stycznia 2013 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 7745638 lub w pokoju nr 6 w godzinach pracy urzędu.


pdfPobierz wnioski o demontaż i odbiór azbestu.