Drukuj

 

Urząd Gminy Mlogo ekoportalielec prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w serwisie www.ekoportal.pl

 

W dniu 1 października 2011r. Centrum Informacji o Środowisku uruchomiło nową aplikację Publicznie dostępnego wykazu zawierającego informację o środowisku i jego ochronie, dostosowaną do wymogów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz. 1249).

W związku z powyższym informujemy, że wszystkie wprowadzone i opublikowane przez Urząd Gminy Mielec karty informacyjne dostępne są pod linkiem:

Publicznie dostępny wykaz