Drukuj

Informacja w sprawie możliwości składania oświadczenia o dochodach dla osób ubiegających się o o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


pdf

 

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

pdf

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

pdf


Oświadczenie o dochodach.

 pdf

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

pdf
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

pdf
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

pdf
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

pdf
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

pdf
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

pdf
Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

pdf
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.