Formularze do pobrania

Drukuj

pdf Statut Gminnego Zakladu Gospodarki Komunalnej w gminie Mielec.

pdfInformacja dla planujących wykonanie przyłącza do nowo wybudowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka i Rzędzianowice.

word Informacja dla inwestorów.

word Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

word Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

word Podanie o dodatkowy wodomierz. - 2013r.

word Podanie o Zapewnienie lub W.P. - 2013r.

 przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej / i sieci kanalizacji sanitarnej położonych na terenie Gminy Mielec