Drukuj

Certyfikat ISO

25 listopada 2013 r. w Wieliczce odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu ISO 9001:2008 wszystkim urzędom uczestniczącym w projekcie "Przede wszystkim jakość". Certyfikat odebrała Sekretarz Gminy Mielec Bożena Mazur jako pełnomocnik ISO i koordynator CAF w Urzędzie Gminy Mielec.

W uroczystości uczestniczył Kazimierz Gacek Wójt Gminy Mielec oraz auditorzy: Małgorzata Cyran, Marta Drozd, Barbara Szwakop, Władysława Kasprzak.

Do projektu przystąpiło 10 jednostek samorządu terytorialnego, w tym pięć z województwa podkarpackiego, a mianowicie Gmina Mielec, Starostwo Powiatowe w Łańcucie, Miasto Łańcut, Gmina Przemyśl, Gmina Radomyśl Nad Sanem. Celem projektu była poprawa jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dzięki modernizacji procesów zarządzania i podniesieniu kwalifikacji pracowników. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2/POKL5.2.1/2010. Realizacja tego zadania odbywała się w latach 2012 - 2013. W ramach projektu podejmowane były działania w zakresie:

• Benchmarking dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta w JST, opracowanie koncepcji benchmarkingu.

• Wdrożenie metod badania satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

• Wdrożenie i doskonalenie metody samooceny CAF w JST.

• Działania na rzecz poprawy jakości stanowienia prawa.

• Elektroniczny urząd - aktualny BIP i nowe usługi na platformie e-PUAP.

Audyt przeprowadzony na przełomie września i października 2013 r. przez jednostkę zewnętrzną IMQ S.A. Przedstawicielstwo w Polsce potwierdził osiągnięcie celów projektu przez Urząd Gminy Mielec w zakresie realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych.

iso

DSC07439

DSC07440

DSC07447

DSC07457

DSC07460