Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

04SZANSA NA LEPSZĄ PRACĘ I LEPSZE ŻYCIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIELEC

Tą szansą jest dostęp do sieci w ramach programu "Poprzez internet do kariery". Blisko 300 komputerów z oprogramowaniem i dostępem do internetu trafiło do szkół w tej gminie i do najbardziej potrzebujących mieszkańców.

Czytaj więcej...


Materiał filmowy - Aktualności TVP Rzeszów z 06.01.2013r.

Drukuj

OGŁOSZENIE

Zmiana ustawy Prawo Pocztowe wprowadziła od 1 stycznia 2013 r. bezwzględny obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej. W związku z powyższym apeluję do właścicieli nieruchomości, których częścią składową jest budynek, właścicieli budynków stanowiących odrębną nieruchomość do realizacji ustawowego obowiązku montowania skrzynek pocztowych. Brak wymaganych skrzynek może spowodować dotkliwe kary pieniężne przewidziane w prawie pocztowym.

 Wójt Gminy Mielec

/-/ mgr Kazimierz Gacek

Drukuj

ROK 2013 POD ZNAKIEM POWAŻNYCH INWESTYCJI

Rok 2011 był poświęcony na przygotowywanie projektów i ich składanie do instytucji finansujących. Udało się wtedy też przeprowadzić remonty na ok. 80 km. kanałów, rowów i potoków w Gminie Mielec, a także wykonać asfaltem kilka kilometrów dróg i wybudować na terenie gminy 3718 mb. chodników. Zakupiliśmy specjalistyczny samochód dla GZGK oraz w końcu budując dodatkowy zbiornik na wodę udało się zakończyć z uciążliwymi przerwami z dostawą wody dla mieszkańców zasilanych z ujęcia w Rzędzianowicach. Oddano stadion w Woli Mieleckiej realizowany ze środków RPO. Nawiązano współpracę z gminami Baligród, Chełm, Grajewo, Pawłów i Tuszów Narodowy, która zaowocowała wspólnym projektem promocyjnym do PO RPW o wartości 1,7 mln prowadzonym przez Gminę Mielec, jako lidera.

Więcej…
Drukuj

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MIELEC

w sprawie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych

stadion_wola_mielPonieważ w ostatnim okresie pojawiają się różne informacje, w tym często jednostronne i niepełne - wskazujące na uprawianie propagandy szkodliwej dla wizerunku gminy przekazuję pełny obraz sytuacji związanej z funkcjonowaniem sportu. Mieszkańcy Gminy mają pełne prawo zapoznać się z finansowaniem i funkcjonowaniem sportu na terenie gminy.

Więcej…
Drukuj

NOWE DROGI I CHODNIKI W GMINIE MIELEC

Bieżący rok przydrogiczynił się do poprawy stanu wielu dróg gminnych. Dzięki pozyskanym środkom z różnych źródeł (informują o tym wymagane tablice, które ustawiono obok tych dróg):

Więcej…
Drukuj

WICEWOJEWODA W WOLI MIELECKIEJ

wola_mielecka_otwarcieW dniu 12 grudnia 2012r. z inicjatywy Starosty Powiatu Mieleckiego Andrzeja Chrabąszcza miało miejsce uroczyste przekazanie drogi powiatowej nr 1 152R Borowa – Czermin - Wola Mielecka – Kiełków - Przecław na odcinku w m. Wola Mielecka wraz z mostem w Trzcianie (Gm. Czermin),

Więcej…
Drukuj

NOWE CENY BILETÓW MKS MIELEC

mks_mielecW dniu 29 listopada 2012 r. Rada Miejska w Mielcu podjęła uchwałę na mocy której dokonano zmiany uchwały własnej w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Więcej…
Drukuj

PONAD 200 TON ZEBRANEGO ETERNITU

azbest1Dzięki pozyskanym środkom z WFOŚiGW w Rzeszowie udało się w listopadzie i grudniu 2012r. zebrać 232,04 tony eternitu. Powiat Mielecki, a w tym również nasza gmina mają wyjątkowo dużo wyrobów azbestowych stanowiących pozostałości z lat minionych, kiedy nasi mieszkańcy nieuświadomieni przez ówczesne władze państwowe o rakotwórczych właściwościach azbestu chętnie kupowali płyty eternitowe w pobliskiej wytwórni w Szczucinie traktując je jako cenny i skuteczny materiał na pokrycia dachowe, a nawet do obudowy wiat i budynków gospodarczych. Szkodliwość eternitu wzrasta szczególnie gdy jest on poddawany obróbce; cięty, łamany, przecierany. Składowany i zabezpieczony eternit nie jest istotnie szkodliwy dla naszego zdrowia. Mieszkańcy dotychczas własnymi siłami zdejmowali pokrycia eternitowe i składowali je na swoich posesjach. Jednocześnie zwracali się do gminy o pomoc w utylizacji zebranego eternitu.

Więcej…
Drukuj

PRAWIE 300 KOMPUTERÓW DLA GMINY MIELEC W RAMACH INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

023 grudnia 2012r. w Zespole Szkół w Chorzelowie gościła Anna Kowalska wicemarszałek województwa podkarpackiego odpowiadająca za oświatę. Marszałek towarzyszył Wiesław Rygiel - dyrektor biura zarządu województwa. Powodem tej wizyty było uroczyste podsumowanie projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” połączone z otwarciem pracowni komputerowej uruchomionej dzięki temu programowi. Wśród zaproszonych gości byli także radny wojewódzki i zarazem profesor oświaty Zdzisław Nowakowski, członek zarządu powiatu Józef Smaczny, przedstawiciele starostwa, władze Gminy Mielec oraz przedstawiciele rodzin korzystających z programu i przedstawiciele gminnej oświaty.

Więcej…

Strona 9 z 10

You are here