Drukuj

WICEWOJEWODA W WOLI MIELECKIEJ

wola_mielecka_otwarcieW dniu 12 grudnia 2012r. z inicjatywy Starosty Powiatu Mieleckiego Andrzeja Chrabąszcza miało miejsce uroczyste przekazanie drogi powiatowej nr 1 152R Borowa – Czermin - Wola Mielecka – Kiełków - Przecław na odcinku w m. Wola Mielecka wraz z mostem w Trzcianie (Gm. Czermin), która została wyremontowana w 2012r. przez Powiat Mielecki za środki przekazane z MSW na usuwanie skutków powodzi 2010r. Gościem honorowym uroczystości była Vice Wojewoda Podkarpacka Alicja Wosik.

Z uwagi na nadzwyczajne posiedzenie Sejmu zwołane na ten sam dzień nie przybył zapowiadany sekretarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy. Przecięcia wstęgi na moście w Trzcianie dokonali Wojewoda Alicja Wosik, Starosta Andrzej Chrabąszcz, Wójt Gminy Czermin Leon Getinger i Wójt Gminy Mielec Kazimierz Gacek. Drogę oraz most poświęcił ksiądz proboszcz trzciańskiej parafii.

Goście udali się do filii SOKiS w Woli Mieleckiej, gdzie odbyła się konferencja prasowa, po której miał miejsce występ ZPiT Chorzelowiacy oraz Starosta z udziałem radnego powiatowego Michała Deptuły wręczyli okolicznościowe grawertony. W spotkaniu uczestniczyli goście honorowi, radni powiatowi oraz radni rad gmin w Mielcu i w Czerminie, pracownicy starostwa, kierownictwo PZD, sołtysi, dziennikarze i przedstawiciele firm wykonujących drogi gminne i powiatowe w 2012r.

W trakcie konferencji prasowej Pani Wojewoda potwierdziła możliwość dalszego wspierania gmin ze środków rządowych przy odbudowie dróg uszkodzonych przez powódź.

wola_mielecka_otwarcie_1