Drukuj

Ruszyły roboty na wałach w Książnicach i Bożej Woli.
To podstawa bezpieczeństwa dla połowy naszej Gminy !

Oficjalnie zadanie nazywa się „Wisłoka-Boża Wola-rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115-6+737 oraz w km. 0+000 – 0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku Kiełkowskim o długości 150 m. –ETAP I".

W dniu 27 listopada 2013r. nastąpiło oficjalne przekazanie terenu budowy firmie Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych sp. z o.o. w Mielcu, która wygrała przetarg i będzie głównym wykonawcą wałów Wisłoki w Książnicach i Bożej Woli. Oddanie nowych wałów wg harmonogramu robót przewidziano na wiosnę 2015r, jak jednak zapewnia Pan Czesław Trznadel – prezes PRMiI – spółki wykonującej roboty wykonawcy będą starać się ukończyć prace jak najwcześniej i przy sprzyjających warunkach nie wyklucza zrealizowania robót w 2014r.

Budowany odcinek wałów jest niezwykle istotny dla bezpieczeństwa powodziowego miejscowości naszej gminy położonych przy lewym brzegu Wisłoki. To przez fatalne obwałowanie Wisłoki w tym właśnie miejscu w 2010r. fala powodziowa przedostała się na tereny zamieszkałe Gminy Mielec i zalała Bożą Wolę, Książnice, Podleszany, Wolę Mielecką, Rzędzianowice i dalej wsie położone w gminach Czermin i Borowa.

W przekazaniu terenu ze strony Gminy Mielec uczestniczyli Wójt Kazimierz Gacek, kierownik referatu inwestycji Tomasz Ortyl, inspektor ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji Mirosław Serafin.

Wójt Gminy Mielec składa podziękowania władzom powiatu na czele ze starostą Andrzejem Chrabąszczem, oraz członkowi zarządu powiatu Józefowi Smacznemu, posłance Krystynie Skowrońskiej, marszałkowi Władysławowi Ortylowi, radnym wojewódzkim Janowi Tarapacie, Zdzisławowi Nowakowskiemu, Fryderykowi Kapinosowi oraz radnym i sołtysom Gminy Mielec, a w szczególności radnej Rady Gminy z Książnic Wandzie Mika za wspieranie i inicjowanie działań na rzecz szybkiej budowy wałów oraz przede wszystkim dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych panu Stanisławowi Stachurze za determinację, profesjonalizm i wielkie zaangażowanie, które przerodziły się w niezwykłe tempo opracowania niezbędnej dokumentacji.