Drukuj

INFORMACJA

O PRZYZNANYCH NAGRODACH ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Wójt Gminy Mielec działając na podstawie oraz § 9 ust. 1 Uchwały Nr XIV/97/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe /Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011r. Nr 192,poz.3205/ przyznał nagrodę w wysokości 3 000,00- zł za wybitne osiągnięcia sportowe dla Pani Pauliny Buziak - mieszkanki Gminy Mielec, zawodniczki OTG „SOKÓŁ" Mielec.


Wójt Gminy Mielec

/-/ mgr Kazimierz Gacek