Drukuj

PRAWIE 300 KOMPUTERÓW DLA GMINY MIELEC W RAMACH INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

023 grudnia 2012r. w Zespole Szkół w Chorzelowie gościła Anna Kowalska wicemarszałek województwa podkarpackiego odpowiadająca za oświatę. Marszałek towarzyszył Wiesław Rygiel - dyrektor biura zarządu województwa. Powodem tej wizyty było uroczyste podsumowanie projektu „Przez Internet do kariery w Gminie Mielec” połączone z otwarciem pracowni komputerowej uruchomionej dzięki temu programowi. Wśród zaproszonych gości byli także radny wojewódzki i zarazem profesor oświaty Zdzisław Nowakowski, członek zarządu powiatu Józef Smaczny, przedstawiciele starostwa, władze Gminy Mielec oraz przedstawiciele rodzin korzystających z programu i przedstawiciele gminnej oświaty.

W ramach projektu gmina zakupiła 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla rodzin wykluczonych cyfrowo i zagwarantowała im darmowy 5 letni dostęp do Internetu. Projekt zakłada również nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych w gminnych szkołach. Dotychczas przekazano szkołom 276 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, a także kilkadziesiąt skanerów, drukarko-kopiarek i laptopów. Praktycznie każda gminna szkoła w zależności od jej wielkości już otrzymała od 1 do 3 nowych pracowni komputerowych. Sprzęt będzie łączony bezprzewodowo za pomocą routerów montowanych w szkołach.

„Gmina Mielec podjęła się odważnego wyzwania by unowocześnić wyposażenie szkół i postawić na techniki cyfrowe. To udaje się dzięki uzyskaniu 85 % dofinansowania kosztów zakupów i działań ze środków unijnych z programu Innowacyjna Gospodarka – mówi wójt gminy Kazimierz Gacek – półtora roku temu wybraliśmy partnera społecznego tarnowską Fundację Miasta w Internecie i nasz projekt wygrał, a dzisiaj razem go realizujemy. Projekt pozwoli udostępnić uczniom i nauczycielom nowoczesny sprzęt wraz z oprogramowaniem, to może być tylko najlepszą bazą dla rozwoju i sukcesów naszych uczniów”.

Pani Marszałek Anna Kowalska w okolicznościowym wystąpieniu podkreśliła znaczenie człowieka i jego osobowości i apelowała by przy korzystaniu z nowoczesnych technik cyfrowych nie zatracać umiejętności klasycznego pisania i czytania i tradycyjnego kontaktu z drugim człowiekiem. Technika ma bowiem służyć człowiekowi by ten wzbogacał swoje możliwości i swoją osobowość. Wiesław Rygiel przywołał rolę historii i tradycji oraz polskości w kształceniu młodego pokolenia i wyraził nadzieję, że nowe pracownie będą temu sprzyjać. Goście podkreślali nowoczesność i śmiałość projektu oraz jego ponadregionalną doniosłość. Pracownię uroczyście otwarto, a ksiądz proboszcz chorzelowskiej parafii Andrzej Rams pomodlił się za umiejętne korzystanie z sieci i pobłogosławił wszelkie dobre owoce spływające z nowoczesnych technik dla człowieka. Uczniowie chorzelowskiego gimnazjum zaprezentowali duże możliwości edukacyjne sprzętu i oprogramowania. Uroczystość uświetnił profesor oświaty Zdzisław Nowakowski wygłaszając interesujący wykład połączony z pokazem multimedialnym na temat technik informatycznych we współczesnej szkole. Goście z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładu wspominając z rozrzewnieniem nieodległe czasy atramentu i stalówki w szkolnych ławach, gdy profesor nawiązywał do historii edukacji oraz dopytując o nowe możliwości gdy z wielką wiedzą mówił o przyszłości technik cyfrowych.

GALERIA ZDJĘĆ

01

16

17

18

03

05

06

07

19

09

10

20

12

13

15

21

22

23

24