Drukuj

PROGRAM UTYLIZACJI AZBESTU

azbestW roku 2011 gmina Mielec przygotowała za pieniądze Ministerstwa Gospodarski program utylizacji eternitu na swoim terenie dzięki któremu w tym roku pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Gmina Mielec jest już po przetargu na odbiór i utylizację azbestu użytkowanego w gospodarstwach domowych.

Dzięki niewielkiemu wkładowi finansowemu z budżetu gminy oraz powyższej dotacji mieszkańcy gminy u których zalegał eternit mogą liczyć na darmowy odbiór tego odpadu jeszcze do końca 2012 roku. Oferta złożona przez zwycięską firmę umożliwia zebranie eternitu od wszystkich mieszkańców, którzy składali od 2010r. podania do gminy o pomoc w jego odebraniu.

Ponieważ wartość przetargu jest znana, a waga eternitu już zgłoszonego do odebrania jest trudniejsza do oszacowania istnieje możliwość, że również mieszkańcy gminy, którzy mają na posesjach złożony eternit lecz nie zgłaszali tego problemu do gminy mogą liczyć na jego odbiór z tzw. listy rezerwowej jeżeli niezwłocznie złożą wniosek w Urzędzie Gminy. Dzięki pozyskanym środkom problem z eternitem w gminie może zostać rozwiązany.