Drukuj

INFORMACJA

W dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych , na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego m.in.:

- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA- stron EOG oraz obywateli Konferencji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy,

- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

- likwidację obowiązku właścicieli, dozorów, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,

- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,

- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, Obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konferencji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładaniu wojskowego dokumentu osobistego,

- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie

ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Opracowano na prośbę Wojewody Podkarpackiego, celem wsparcia działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w informowaniu obywateli o nowych ułatwieniach.