Drukuj

Informacja Mieleckiego Biura Powiatowego ARiMR

Przypadki działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, określone zostały w art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 i obejmują w szczególności ...

Czytaj całą treść Informacji

Pobierz druk Oświadczenia rolnika

Pobierz druk Oświadczenia świadka