Drukuj

Zasady udzielania pomocy finansowej dla producentów rolnych,

w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w 2013 roku.

Czytaj treść pisma