Drukuj

WYNIKI WYBORÓW SOŁTYSA

w przeprowadzanych wyborach w sołectwie Złotniki

Wójt Gminy Mielec informuje, że w dniu 7 kwietnia 2013 r. odbyły się przedterminowe wybory sołtysa w sołectwie Złotniki.

Sołtysem sołectwa Złotniki została wybrana Pani Zofia Załucka.

                                                                                                  Wójt

                                                                                                  /-/ mgr Kazimierz Gacek