Drukuj

PONAD 200 TON ZEBRANEGO ETERNITU

azbest1Dzięki pozyskanym środkom z WFOŚiGW w Rzeszowie udało się w listopadzie i grudniu 2012r. zebrać 232,04 tony eternitu. Powiat Mielecki, a w tym również nasza gmina mają wyjątkowo dużo wyrobów azbestowych stanowiących pozostałości z lat minionych, kiedy nasi mieszkańcy nieuświadomieni przez ówczesne władze państwowe o rakotwórczych właściwościach azbestu chętnie kupowali płyty eternitowe w pobliskiej wytwórni w Szczucinie traktując je jako cenny i skuteczny materiał na pokrycia dachowe, a nawet do obudowy wiat i budynków gospodarczych. Szkodliwość eternitu wzrasta szczególnie gdy jest on poddawany obróbce; cięty, łamany, przecierany. Składowany i zabezpieczony eternit nie jest istotnie szkodliwy dla naszego zdrowia. Mieszkańcy dotychczas własnymi siłami zdejmowali pokrycia eternitowe i składowali je na swoich posesjach. Jednocześnie zwracali się do gminy o pomoc w utylizacji zebranego eternitu.

 

W 2011r. Gmina Mielec przygotowała za środki uzyskane z Ministerstwa Gospodarki i zatwierdziła Gminny Program Utylizacji Eternitu. Program zawiera m.in. ewidencję miejsc, w których jeszcze zalega eternit. W 2011r. tego eternitu zewidencjonowano 2291 ton na 1104 obiektach o łącznej powierzchni dachów 176 225 m.kw. Koszty zaś związane z jego demontażem, odebraniem i utylizacją oszacowano na 2.520.000 zł.

Program otrzymał pozytywną ocenę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i stanowi obecnie podstawę do występowania o środki przewidziane w ramach ochrony środowiska na odbiór i utylizację wyrobów azbestowych. Najkorzystniejszą cenę na odbiór zaoferowała w przetargu Tarnowska firma UNIROLL, która w miarę sprawnie poradziła sobie z odbiorem odwożąc szkodliwy odpad do utylizacji do Tarnowa.

Dzięki pomocy z WFOŚiGW najpilniejsze problemy zostały rozwiązane. To nie koniec, to dopiero początek działań gminy związanych z utylizacją eternitu. W 2013r. gmina zamierza pozyskać następne środki by pomóc mieszkańcom tym razem już w zdejmowaniu eternitu, a następnie w jego odbiorze i utylizacji. Gdy uda się pozyskać środki mieszkańcy Gminy Mielec będą informowani o warunkach odbioru eternitu w 2013r.

Problem z eternitem będzie jeszcze dokuczał przez wiele lat. Koszt wymiany pokryć dachowych może nawet wynieść 14 mln zł. Gmina nie finansuje wydatków na zakup blachy oraz prace dekarskie i blacharskie związane z wymianą pokryć. W miarę zatem podejmowania decyzji o wymianie pokryć przez właścicieli budynków przykrytych eternitem gmina zamierza sukcesywnie dopomagać w odbiorze, jak również w demontażu pokryć azbestowych.