Drukuj

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2007 – 2013.

Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej w Gminie Mielec –

Umowa UDA – RPPK.05.03.00-18/026/09-00

Niniejszy projekt obejmuje:

Budowę stadionu sportowego w Chorzelowie wraz z trybunami , płytą boiska i oświetleniem obiektu,

Budowę stadionu w Woli Mieleckiej wraz z zapleczem socjalnym, trybunami, płytą boiska i oświetleniem obiektu,

Budowę obiektu sportowo – rekreacyjnego w Podleszanach wraz z zapleczem socjalnym, płytą boiska, kortem tenisowym i oświetleniem obiektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Mielec do obiektów sportowych i rekreacyjnych poprzez rozbudowę bazy sportowo rekreacyjnej, uczyni to Gminę miejscem atrakcyjnym do zamieszkania i pracy.

Celami szczegółowymi projektu są:

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy związanych z dostępem do obiektów sportowych i rekreacyjnych odpowiednim standardzie,

- zapewnienie funkcjonalnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej,

- zapewnienie obecnym oraz przyszłym mieszkańcom gminy dostępu do aktywnych form wypoczynku,

- popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku wśród mieszkańców Gminy,

- kształtowanie nawyków aktywnego trybu życia i poprawa sprawności fizycznej wśród mieszkańców gminy,

- wykształcenie wśród dzieci i młodzieży nowych umiejętności sportowych.


STADION WOLA MIELECKA

1

2

3

4

5


 

STADION CHORZELÓW

6

7

8

9

10STADION PODLESZANY

11

12

13

14

15

16Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Rozbudowa bazy sportowo rekreacyjnej w Gminie Mielec –

Umowa UDA – RPPK.05.03.00-18/026/09-00

Niniejszy projekt obejmuje:

Budowę stadionu sportowego w Chorzelowie wraz z trybunami , płytą boiska i oświetleniem obiektu,

Budowę stadionu w Woli Mieleckiej wraz z zapleczem socjalnym, trybunami, płytą boiska i oświetleniem obiektu,

Budowę obiektu sportowo – rekreacyjnego w Podleszanach wraz z zapleczem socjalnym, płytą boiska, kortem tenisowym i oświetleniem obiektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Mielec do obiektów sportowych i rekreacyjnych poprzez rozbudowę bazy sportowo rekreacyjnej, uczyni to Gminę miejscem atrakcyjnym do zamieszkania i pracy.

Celami szczegółowymi projektu są:

  • zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy związanych z dostępem do obiektów sportowych i rekreacyjnych odpowiednim standardzie,

  • zapewnienie funkcjonalnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej,

  • zapewnienie obecnym oraz przyszłym mieszkańcom gminy dostępu do aktywnych form wypoczynku,

  • popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku wśród mieszkańców Gminy,

  • kształtowanie nawyków aktywnego trybu życia i poprawa sprawności fizycznej wśród mieszkańców gminy,

  • wykształcenie wśród dzieci i młodzieży nowych umiejętności sportowych.