Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

"NOWA JAKOŚĆ"

TrzesnOd 02.01.2012r. w Gminie Mielec zrealizowano projekt systemowy – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" o nazwie „Nowa jakość".

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Więcej…
Drukuj

 

"NOWA JAKOŚĆ"

Od 02.01.2012 r. Gmina Mielec rozpoczęła realizację projektu systemowego – „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" o nazwie „Nowa jakość".

Więcej…
You are here