Drukuj

PROBLEMY UZALEŻNIEŃ

- SZKODLIWY WPŁYW ALKOHOLU NA ZDROWIE CZŁOWIEKA

- NARKOTYKI I SKUTKI ICH UŻYWANIA

- GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013 ROK

- GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE MIELEC NA 2013 ROK

- PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W GMINNYCH SZKOŁACH

- GDZIE SZUKAĆ POMOCY?