Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Drukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU KOMUNALNEGO W WOLI CHORZELOWSKIEJ

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia oferty na zadanie o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość 14 000 euro na wykonanie remontu budynku komunalnego w Woli Chorzelowskiej. Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony przedmiar robót i złożyć w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Mielec ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec (sekretariat) do dnia 10.10.2012r z dopiskiem

,,Remont budynku komunalnego w Woli Chorzelowskiej w ramach funduszu sołeckiego"

Osoba do kontaktu: A. Bieniek tel. 17 774 56 46

Przedmiar

You are here