Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OGŁOSZENIE GMINY MIELEC

Drukuj

GMINA MIELEC
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o przepisy art. 701 – 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą: „Zakup trzech laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.

Czytaj treść ogłoszenia

You are here