Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OGŁOSZENIE GMINY MIELEC

Drukuj

GMINA MIELEC OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o przepisy art. 701 – 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie identyfikacji wizualnej Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej", współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca

Czytaj treść ogłoszenia

Czytaj informację o wyborze oferty

You are here