Gmina Mielec   Oficjalny Serwis Internetowy
              Gminy Mielec

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OGŁOSZENIE GMINY MIELEC

Drukuj

GMINA MIELEC OGŁASZA

UWAGA - NASTĄPIŁA ZMIANA OGŁOSZENIA !!!

postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o przepisy art. 701 – 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą: Przygotowanie, skład i publikacja w prasie o zasięgu regionalnym lub lokalnym cyklu artykułów sponsorowanych dotyczących Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11 Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.

Czytaj treść ogłoszenia

Czytaj treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Czytaj treść ogłoszenia po zmianie - 28.02.2013r.

Czytaj Informację o wyborze oferty - 08.03.2013r.

You are here